Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
creepandweirdo
8813 eacf
Reposted fromapatia apatia viamoglismywszystko moglismywszystko
creepandweirdo
4443 1d61 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
creepandweirdo
creepandweirdo
7080 2cf8
Reposted fromxawery xawery viainsanedreamer insanedreamer
creepandweirdo
creepandweirdo
4747 fa85 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianiskowo niskowo
creepandweirdo
Reposted frombluuu bluuu vianotyourstrawberry notyourstrawberry
creepandweirdo
8966 f8b4
Reposted fromlumos lumos vianotyourstrawberry notyourstrawberry
creepandweirdo
creepandweirdo
6136 f94f
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vianiskowo niskowo
0002 618d 500
Reposted frommartinini martinini vianiskowo niskowo
creepandweirdo
3220 90ea
Reposted from4777727772 4777727772 vianiskowo niskowo
creepandweirdo
Wczoraj widziałam jesień we śnie
już jest coraz bliże
j
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)
Reposted fromsurpriseme surpriseme viainsanedreamer insanedreamer
creepandweirdo
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
creepandweirdo
# 1 Jak kobieta nam się podoba, to wie że się nam podoba

Jak to kiedyś napisała pewna doświadczona pisarka: „Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno”.
I uwierz mi koteczku doskonale wiesz, kiedy facet dostaje pierdolca na twoim punkcie. Oczy ci wtedy bardziej błyszczą. Usta stają się bardziej czerwone. Cycki bardziej ci sterczą. Czujesz władzę.
On patrzy jak Bambi w smartfona, czekając jak odpiszesz. Leci do Sephory po perfumy, bo powiedziała, ze lubi.
Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi.
I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.
— Pokolenie ikea.
Reposted fromkatkad katkad vianiskowo niskowo
creepandweirdo
#Emily
Reposted frompffft pffft vianiskowo niskowo
creepandweirdo
creepandweirdo
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
creepandweirdo
1345 237a
Reposted fromnyaako nyaako viainmybetterworld inmybetterworld
creepandweirdo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl