Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
creepandweirdo
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
creepandweirdo
0395 ff1f 500
Reposted frompiehus piehus viakurwajegomac kurwajegomac
creepandweirdo
0023 7264 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMashe Mashe
creepandweirdo
creepandweirdo
2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod vialaparisienne laparisienne
creepandweirdo
creepandweirdo
7587 936f
come n drink with me
Reposted fromCattleya Cattleya vialottibluebell lottibluebell
creepandweirdo
5126 a779
Reposted fromfriends friends vialottibluebell lottibluebell
creepandweirdo
3837 f78f
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
creepandweirdo
9511 8292 500
And again...
Reposted fromdeathbyme deathbyme vialaparisienne laparisienne
creepandweirdo
5355 8b11
3713 b157
creepandweirdo
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
creepandweirdo
0588 4134 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
creepandweirdo
Reposted fromciarka ciarka viainsanedreamer insanedreamer
creepandweirdo
3626 00d8 500
takie Zośkowe <3
Reposted byOnlyGreenlenifcadessinemoilapaixMashemarvelouscarmenlunastragan-ze-snamiBadziewmysli-wloczykijapodprzykrywkapareidolieszalony-viruszyrafajestpieknietysiace-mysliabsurdalnaoutofmyheadoxygeniumarrivesdancing-shoespartyhardorgtfounspokennnnavooidpikkumyy3sadKSkydelancoookiemonsteeerLaCamisaNegravivre1laparisiennehormezabarszczowapiehussokopuszkamorningcoffeeloversarazationSenyiajustfeelmakemeateamyszkaminniekingofthejungledontforgotLaCamisaNegraalicexxxlittledisappointmentspkz451deathbringerunspokennnnsparkle-of-hope
creepandweirdo
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
creepandweirdo
creepandweirdo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl